Human Resource) U.M.R.C)
עוסקת בתחומי המשאב האנושי והכלכלי.

U.M.R.C מספקת שירותי השמת כ"א
U.M.R.C שמה בראש מעייניה את המשאב האנושי לפני כל דבר אחר.

U.M.R.C רואה עצמה כשותף אסטרטגי, עמית מקצועי לארגון משנת 2009 ושואפת ליצור ולקיים מערכת יחסים ארוכי-טווח עם לקוחותיה תוך התבססות על אינטרס משותף: הבאת האנשים הטובים ביותר לארגון, אותם עובדים שיתאימו לחזון החברה ויסייעו להצלחתה העסקית.
השמה מוצלחת, מבחינתנו, אינה בקליטת העובד אלא בעובדה שהעובד נשאר, תורם ומתפתח בארגון.

המחויבות של U.M.R.C

• קשר אישי ורציף עם המעסיק.
• פעולה מתוך תחושת שותפות אסטרטגית עם המעסיק .
• ניתוח צרכים ודרישות של המעסיק למשרה, ברמה המקצועית והאישיותית.
• ביצוע ראיונות אישיים וניתוח פרופיל המועמד בהתאם למשרה.
• התנהלות דינאמית מול שוק משתנה.
• מחויבים לכבוד הזולת ולהתנהגות נעימה ומקצועית
• מחויבים לשירות איכותי אשר מותאם לציפיות ולצרכים של הלקוחות העסקיים והפרטיים
• מתחייבים לשירות מהיר ומקצועי
• מתחייבים לדיסקרטיות מוחלטת בכל הנוגע למידע שלכם ועליכם
• פרסום המשרה בהתאם לדרישות וצרכים.
• העברת המועמדים עם סיכום ללקוח לראיון לבדיקת התאמה סופית.
• הקפדה על תהליכי מיון ואבחון מקצועיים, איסוף וסינון קו"ח בהתאם למשרה

UMRC בוחרת כל מועמד לאחר שבחנה אותו בזכוכית מגדלת מול מס' מועמדים מתאימים לתפקיד עד למצב בו מקבלי ההחלטות בארגון יקבלו מס' מצומצם של מועמדים פוטנציאלים.